Jämställdhet inom kockyrket

Trots att vi i Sverige har kommit en bit framåt vad gäller jämställdhet i arbetslivet är vi långt ifrån i mål än. Många arbetsplatser är fortfarande ojämställda både vad gäller arbetsfördelning och lön, för utförande av samma tjänst. Ett av de yrken där bristen på jämställdhet kan märkas på flera olika sätt är kockyrket. Har du till exempel funderat på vilka kockar som oftast visas på TV, och vilka som ofta är kökens chefer? I de allra flesta fall är svaret på frågan män, även om det inte ser likadant ut i restaurangkök runt om i Sverige.

Jämställdhet är en viktig fråga inom kockyrket

Jämställdhet – något att arbeta med inom kockyrket

Kvinnornas plats ansågs förr i tiden vara i köket, men inte i vilket kök som helst. De skulle befinna sig i hemmets kök. Trots att kvinnor och matlagning har kopplats samman länge är de en underrepresenterad grupp i kockyrket. Där är de allra flesta män, och inte minst inom de högre positionerna, som kökschef. Denna brist på jämställdhet inom kockyrket har bland annat förklarats med att yrket är stressigt, slitsamt och kan innebära många tunga lyft. Detta är egenskaper och drag som kvinnor sällan förknippas med.

Trots detta finns det många som arbetar aktivt med att förbättra könsfördelning och jämställdhet inom kockyrket. Ett av förslagen som har tagits upp är kvotering, vilket innebär att kvinnor till viss del skulle få en andel reserverade platser till utbildningar inom området. Detta för att öka antalet kvinnor som utbildar sig till, och utövar yrket. Andra menar att det största problemet inte är antal kvinnor som söker sig till yrket, utan snarare den sexistiska stämningen som finns i många kök. Högsta Domstolen har dock slagit fast att kvotering är fel.

Vilka tillåts att synas på TV?

Jämställdhet, eller bristen på den, inom kockyrket syns kanske som allra tydligast bland dagens ”stjärnkockar”. De syns i olika medier och blir hyllade för sina insatser som kockar, och är allt som oftast män. I Sverige har vi dock några framgångsrika kvinnliga kockar. Några exempel är Tina Nordström och Alexandra Zazzi, som båda har medverkat i TV. Internationellt sett ser det dock mer dystert ut än så. Att männen dominerar inom kockbranschen blir väldigt tydligt när man ser till den internationella scenen med stora namn som Jamie Oliver, Gordon Ramsay och Heston Blumenthal som dominerar marknaden.

Det är inte bara bland stjärnkockar som ojämställdheten inom kockyrket gör sig påmind. Idag är det väldigt populärt med TV-program som ska lyfta fram amatörkockar. Även här har majoriteten av deltagarna, och i synnerhet personer i juryn, varit av det manliga könet. Detta märks kanske som allra mest i programmet ”Grillmästarna”, där deltagarna lagar samtliga måltider på grillar. Hur vi ska gå tillväga för att öka jämställdhet inom kockyrket är en svår fråga, men kanske kan man åtminstone börja med att lyfta fram fler framgångsrika kvinnor inom branschen.

Ett av flera ojämställda yrken

När man pratar om jämställdhet mellan könen menar man att män och kvinnor ska vara jämlika i samhällets olika områden. Varken män eller kvinnor ska diskrimineras, men tyvärr är inte fallet så i flera områden. Ett av dem gäller arbete, där kvinnor än idag på vissa arbetsplatser och inom vissa roller tjänar mindre än män, är underrepresenterade eller bedöms på andra sätt än män. Kockyrket är långt ifrån ensamt att fungera på det sättet, och frågan är hur vi ska gå tillväga för att arbeta mer proaktivt med jämlikhet inom yrket?